آکادمی کسب و کار تک ایده

کارآفرینی به نام احد عظیم زاده 0

کارآفرینی به نام احد عظیم زاده

کارآفرینی به نام احد عظیم زاده سرزمین نخبگان نویسنده و کارگردان: فاطمه سادات محمد پور شرایط سخت همچون کوهی سوزان سرشت خام انسان را همچون فولاد آبدیده می کند. قهرمان این قسمت با ثروت افسانه ای خود شاهد زنده ایست بر این مدعا. شخص خودساخته ای که نه با پشتوانه...

اشتغالزایی با راه اندازی کارگاه جوشکاری 0

اشتغالزایی با راه اندازی کارگاه جوشکاری

اشتغالزایی با راه اندازی کارگاه جوشکاری نورالله جوانی است ۳۵ ساله که چند وقتی است اطراف شهر کارگاهی راه اندازی کرده که قرار است محل ارتزاق خود و دوستانش باشد.

کارآفرینی با کارگاه تولید میز تلویزیون 0

کارآفرینی با کارگاه تولید میز تلویزیون

کارآفرینی با کارگاه تولید میز تلویزیون جوانی  که 30 سال از پاییز زندگی اش گذشته است. او 5 سالی است که صاحب یک کارگاه تولید میز تلویزیون شده است.