کربن سیاه

کربن سیاه (Carbon Black) دوده حاصل از آتش برای استفاده از رنگدانه جمع آوری شده است و جزء اصلی دوده کربن سیاه است. در حال حاضر، کربن سیاه مورد استفاده برای رنگدانه ها عمدتاً با تجزیه حرارتی یا احتراق ناقص گاز طبیعی، استیلن (acetylene)، قطران (tar) یا روغن های آروماتیک (aromatic oils) فرموله می شود. رنگ سیاه این رنگدانه ها از کریستال هایی با ساختارهای لایه ای گرافیت مانند تشکیل شده است که ذرات اولیه را تشکیل می دهند و این ذرات متراکم (aggregates) می شوند و سنگدانه ها را تشکیل می دهند. علاوه بر این، گروه‌های قطبی مانند گروه‌های کربوکسیل و اتم‌های اکسیژن از نوع کینون (quinone-type oxygen atoms) روی سطح وجود دارند و مواردی وجود دارد که می‌توانند در آب پراکنده (disperse) شوند. معمولاً ذره اولیه (primary particle) کوچک در ده ها نانومتر است و خاصیت چسبندگی (adhesion properties) بالایی از خود نشان می دهد.

مراجع:

KAZUTAMI SAKAMOTO, COSMETIC SCIENCE AND TECHNOLOGY: THEORETICAL PRINCIPLES AND APPLICATIONS, Elsevier Inc. 2017

دیدگاهتان را بنویسید