پلن اشتراک

سامانه نخبگان صابون ساز به منظور ارایه خدمات آنلاین به هنرجویان دوره یک ساله نخبگان صابون ساز راه اندازی شده است. بر اساس نیاز خود می توانید در هر یک از پلن های زیر عضو شوید و از خدمات دایمی ما بهره مند شوید.

پلن نقره ای
5 میلیون تومان

دسترسی دایمی به:

دانشنامه مواد

دانشنامه پوست

دانشنامه شیمی

پرسش و پاسخ های صابون سازی

پلن طلایی
15 میلیون تومان

دسترسی دایمی به:

دانشنامه مواد

دانشنامه پوست

دانشنامه شیمی

پرسش و پاسخ های صابون سازی

بانک فرمول های آماده برای ساخت صابون

آموزش ساخت شوینده های مایع