کارآفرینی زوج میبدی با پرورش بز سانن و بز آلپاین
کارآفرینی زوج میبدی با پرورش بز سانن و بز آلپاین

کارآفرینی زوج میبدی با پرورش بز سانن و بز آلپاین

کارآفرینی زوج میبدی با پرورش بز سانن و بز آلپاین!

آقای خانه، دندان پزشک با 29 سال سابقه و خانم خانه، دبیر با 27 سال سابقه کار است.

این زوج میبدی با راه اندازی واحد دامداری پرورش دام سبک توانسته اند علاوه بر اشتغال برای چند جوان به عنوان دامدار نمونه در سطح استان شناخته و نامزد دامدار نمونه کشوری شوند!

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی زوج میبدی با پرورش بز سانن و بز آلپاین