Read more about the article ایده تولید کینوآ (خاویار گیاهی)!
ایده تولید کینوا(خاویار گیاهی)

ایده تولید کینوآ (خاویار گیاهی)!

ایده تولید کینوآ (خاویار گیاهی)!

کینوآ یکی از گیاهان با ارزشی است که در مناطق کم آب و شور قابلیت کشت دارد و می تواند در آینده جایگزین برنج شود!

در این پست بیشتر با گیاه کینوآ که به خاویار گیاهی معروف شده آشنا می شویم.

(بیشتر…)

ادامه خواندنایده تولید کینوآ (خاویار گیاهی)!