Read more about the article کارآفرینی با استفاده از سنگ فیروزه
کارآفرینی با استفاده از سنگ فیروزه

کارآفرینی با استفاده از سنگ فیروزه

کارآفرینی با استفاده از سنگ فیروزه!

امروز به سراغ یکی از کارآفرینان در حوزه تراش سنگ فیروزه و فیروزه کوبی روی ظروف رفته ایم.

(بیشتر…)

ادامه خواندنکارآفرینی با استفاده از سنگ فیروزه
Read more about the article کارآفرینی با گوهر تراشی و تولید زیور آلات
کارآفرینی با گوهر تراشی

کارآفرینی با گوهر تراشی و تولید زیور آلات

کارآفرینی با گوهر تراشی و تولید زیور آلات!

امروز با گزارشی از مهدیه دربندی کار آفرین در زمینه گوهر تراشی و تولید زیورآلات در خدمت شما هستیم.

(بیشتر…)

ادامه خواندنکارآفرینی با گوهر تراشی و تولید زیور آلات
Read more about the article کارآفرینی با فرآوری و تراش سنگ های قیمتی
رونق تولید با تراش سنگ های قیمتی

کارآفرینی با فرآوری و تراش سنگ های قیمتی

کارآفرینی با فرآوری و تراش سنگ های قیمتی

به ظاهر کم ارزش اند اما گوهری در دل دارند!

گوهرشناسان قدرش را می دانند!

(بیشتر…)

ادامه خواندنکارآفرینی با فرآوری و تراش سنگ های قیمتی