کارآفرینی با استفاده از سنگ فیروزه
کارآفرینی با استفاده از سنگ فیروزه

کارآفرینی با استفاده از سنگ فیروزه

کارآفرینی با استفاده از سنگ فیروزه!

امروز به سراغ یکی از کارآفرینان در حوزه تراش سنگ فیروزه و فیروزه کوبی روی ظروف رفته ایم.

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با استفاده از سنگ فیروزه
کارآفرینی با گوهر تراشی و تولید زیور آلات
کارآفرینی با گوهر تراشی

کارآفرینی با گوهر تراشی و تولید زیور آلات

کارآفرینی با گوهر تراشی و تولید زیور آلات!

امروز با گزارشی از مهدیه دربندی کار آفرین در زمینه گوهر تراشی و تولید زیورآلات در خدمت شما هستیم.

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با گوهر تراشی و تولید زیور آلات
کارآفرینی با فرآوری و تراش سنگ های قیمتی
رونق تولید با تراش سنگ های قیمتی

کارآفرینی با فرآوری و تراش سنگ های قیمتی

کارآفرینی با فرآوری و تراش سنگ های قیمتی

به ظاهر کم ارزش اند اما گوهری در دل دارند!

گوهرشناسان قدرش را می دانند!

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با فرآوری و تراش سنگ های قیمتی