ایده پرورش الاغ شیری
ایده پرورش الاغ شیری

ایده پرورش الاغ شیری

ایده پرورش الاغ شیری!

خیلی از نعمت های بزرگ خداوند هستند که پرفایده و پر سودند ولی ما آن ها را نمی بینیم!

امروز با آقای جواد بذرافکن، کارآفرین در حوزه پرورش الاغ شیری همراه می شویم.

(بیشتر…)

ادامه خواندن ایده پرورش الاغ شیری
کارآفرینی با اصلاح نژاد گوسفند افشاری
کارآفرینی با اصلاح نژاد گوسفند افشاری

کارآفرینی با اصلاح نژاد گوسفند افشاری

به صرفه نبودن گوسفندان سنتی باعث شد تا محققان زنجانی به فکر اصلاح نژاد گوسفند افشاری بیفتند.

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با اصلاح نژاد گوسفند افشاری