Read more about the article ایده پرورش الاغ شیری
ایده پرورش الاغ شیری

ایده پرورش الاغ شیری

ایده پرورش الاغ شیری!

خیلی از نعمت های بزرگ خداوند هستند که پرفایده و پر سودند ولی ما آن ها را نمی بینیم!

امروز با آقای جواد بذرافکن، کارآفرین در حوزه پرورش الاغ شیری همراه می شویم.

(بیشتر…)

ادامه خواندنایده پرورش الاغ شیری
Read more about the article کارآفرینی با اصلاح نژاد گوسفند افشاری
کارآفرینی با اصلاح نژاد گوسفند افشاری

کارآفرینی با اصلاح نژاد گوسفند افشاری

به صرفه نبودن گوسفندان سنتی باعث شد تا محققان زنجانی به فکر اصلاح نژاد گوسفند افشاری بیفتند.

(بیشتر…)

ادامه خواندنکارآفرینی با اصلاح نژاد گوسفند افشاری