کارآفرینی با تولید نشاء گوجه فرنگی
کارآفرینی با تولید نشاء گوجه فرنگی

کارآفرینی با تولید نشاء گوجه فرنگی

امسال 90 میلیون قطعه نشاء در گلخانه های استان بوشهر تولید شده است.

350 میلیون قطعه از آن، نشاء گوجه فرنگی است.

گزارشی از کاشت و انتقال نشاء گوجه فرنگی به مزارع را در این پست ملاحظه می نمایید.

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با تولید نشاء گوجه فرنگی