Read more about the article کارآفرینی با تولید نشاء گوجه فرنگی
کارآفرینی با تولید نشاء گوجه فرنگی

کارآفرینی با تولید نشاء گوجه فرنگی

امسال 90 میلیون قطعه نشاء در گلخانه های استان بوشهر تولید شده است.

350 میلیون قطعه از آن، نشاء گوجه فرنگی است.

گزارشی از کاشت و انتقال نشاء گوجه فرنگی به مزارع را در این پست ملاحظه می نمایید.

(بیشتر…)

ادامه خواندنکارآفرینی با تولید نشاء گوجه فرنگی