پرورش گیاه دارویی گل گاوزبان کسب و کاری با سود عالی
پرورش گیاه دارویی گل گاوزبان

پرورش گیاه دارویی گل گاوزبان کسب و کاری با سود عالی

پرورش گیاه دارویی گل گاوزبان کسب و کاری با سود عالی

خانم دولتخواه که کارشناس ارشد گیاهان دارویی است توانسته با کمک همسر خود گیاه دارویی گل گاو زبان را  برای اولین بار در فسا کشت کند.

(بیشتر…)

ادامه خواندن پرورش گیاه دارویی گل گاوزبان کسب و کاری با سود عالی