درآمد زایی با گل نرگس
برداشت گل نرگس از نرگس زارهای دیم

درآمد زایی با گل نرگس

درآمد زایی با گل نرگس!

به 120 کیلومتری جنوب غربی شیراز سفر کردیم جایی که بزرگترین نرگس زار دیم کشور در آنجا قرار دارد.

(بیشتر…)

ادامه خواندن درآمد زایی با گل نرگس
کارآفرینی با پرورش گل نرگس
کارآفرینی با پرورش گل نرگس

کارآفرینی با پرورش گل نرگس

کارآفرینی با پرورش گل نرگس!

اینجا بزرگترین مزرعه ی یکپارچه ی گل نرگس در کشور در استان گلستان است.

اینجا با استشمام عطر دل انگیز گل نرگس تمام وجودت سرشار از آرامش می شود.

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با پرورش گل نرگس