Read more about the article کارآفرینی با تولید گان های بیمارستانی
سارا حسنی کارآفرین در حوزه تولید گان های بیمارستانی

کارآفرینی با تولید گان های بیمارستانی

کارآفرینی با تولید گان های بیمارستانی اینجا تنها واحد تولید البسه بیمارستانی استان سمنان است که به همت یک بانوی کارآفرین در روستای جزن دامغان راه اندازی شده است. بیشتر…

ادامه خواندنکارآفرینی با تولید گان های بیمارستانی