کارآفرینی با تولید قارچ گانودرما لوسیدوم
کارآفرینی با تولید قارچ گانودرما در ایران

کارآفرینی با تولید قارچ گانودرما لوسیدوم

گانودرما لوسیدوم نام علمی گیاهشناسی یک قارچ معروف و شناخته شده در طب چینی است.

سابقه استفاده از قارچ گانودرما لوسیدوم به 2000 سال قبل باز می گردد.

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با تولید قارچ گانودرما لوسیدوم