Read more about the article کارآفرینی با تولید دست دوزهای چرمی
تولید و صادرات دست دوزهای چرمی در همدان

کارآفرینی با تولید دست دوزهای چرمی

کارآفرینی با تولید دست دوزهای چرمی

امروز به سراغ یکی از کارآفرین های همدانی رفته ایم که پس از فارق التحصیلی به این نتیجه می رسد که باید روی پای خود بایستد و کسب و کار خود را راه اندازی کند.

(بیشتر…)

ادامه خواندنکارآفرینی با تولید دست دوزهای چرمی