برچسب: کشت گیاهان دارویی

کارآفرینی با کشت و پرورش کرفس کوهی (کلوس) 0

کارآفرینی با کشت و پرورش کرفس کوهی (کلوس)

قیمت بالایش کار دستش داده! آمار برداشت و فروش این محصول در فصل بهار روز به روز افزایش می یابد و تراکمش کاهش!!! با توجه به بهره برداری بی رویه ای که الان این گونه با ارزش می شود متاسفانه سطح رویشگاه این گونه گیاهی و تراکم این گونه گیاهی در واحد سطح کاهش می یابد. در کوه قارون بارز شهرستان لردگان...