کارآفرینی با کشت و پرورش کرفس کوهی (کلوس)
کارآفرینی با کشت و پرورش کرفس کوهی (کلوس)

کارآفرینی با کشت و پرورش کرفس کوهی (کلوس)

قیمت بالایش کار دستش داده! آمار برداشت و فروش این محصول در فصل بهار روز به روز افزایش می یابد و تراکمش کاهش!!! با توجه به بهره برداری بی رویه…

ادامه خواندن کارآفرینی با کشت و پرورش کرفس کوهی (کلوس)
کارآفرینی با کشت گیاهان دارویی
کارآفرینی با کشت گیاهان دارویی

کارآفرینی با کشت گیاهان دارویی

بانوی کارآفرینی که توانسته با وجود کم آبی و شوری دشت های زرین دشت گیاهان دارویی را پروش دهد.

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با کشت گیاهان دارویی