کارآفرینی جوان همدانی با پرورش انواع کاکتوس
کارآفرینی جوان همدانی با پرورش کاکتوس

کارآفرینی جوان همدانی با پرورش انواع کاکتوس

کارآفرینی جوان همدانی با پرورش انواع کاکتوس!

11 سال پیش اولین بار با خرید چند گونه کاکتوس شروع به کار کرد.

پشت بام خانه را تبدیل به گلخانه ای کوچک کرد!

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی جوان همدانی با پرورش انواع کاکتوس