کارآفرینی با آموزش هنرهای سنتی ایران
کارآفرینی با اموزش هنرهای سنتی ایران

کارآفرینی با آموزش هنرهای سنتی ایران

کارآفرینی با آموزش هنرهای سنتی ایران

امروز به سراغ بانوی هنرمندی می رویم که در زمینه های مختلف هنری کسب تجربه کرده است و الان در آموزشگاه خود مشغول انتقال آموخته های به هنرجویانش است!

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با آموزش هنرهای سنتی ایران
کارآفرینی با کشت ایروپونیک زعفران در گلخانه
کشت زعفران به روش آیروپونیک

کارآفرینی با کشت ایروپونیک زعفران در گلخانه

گلخانه ۶۰۰ متر مربعی که نوعی محصول خاص تولید می کند: زعفران گلخانه ای!

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با کشت ایروپونیک زعفران در گلخانه