ایده پرورش زعفران به روش هواکشت
ایده پرورش زعفران به روش ایروپونیک

ایده پرورش زعفران به روش هواکشت

ایده پرورش زعفران به روش هواکشت!

وقتی کار علمی یک دانشجو حسابی گل می کند!

موضوع پایان نامه خانم محمودی در سال 94 بررسی کشت زعفران در منطقه سیستان بوده است که الان نتایج این پایان نامه به صورت عملی منجر به کارآفرینی شده است.

 

(بیشتر…)

ادامه خواندن ایده پرورش زعفران به روش هواکشت
کارآفرینی با کشت ایروپونیک زعفران در گلخانه
کشت زعفران به روش آیروپونیک

کارآفرینی با کشت ایروپونیک زعفران در گلخانه

گلخانه ۶۰۰ متر مربعی که نوعی محصول خاص تولید می کند: زعفران گلخانه ای!

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با کشت ایروپونیک زعفران در گلخانه