کسب و کار پر سود با سرمایه کم
محاسبه مقدار سود حاصله از پرورش بلدرچین

کسب و کار پر سود با سرمایه کم

کسب و کار پر سود با سرمایه کم!

محصولی که این روزها بازارش داغ است. گوشت و تخم بلدرچین که جای خود را بین مواد پروتئینی باز کرده است.

(بیشتر…)

ادامه خواندن کسب و کار پر سود با سرمایه کم

کسب و کار پر سود از طریق پرورش و صادرات بید قرمز

شاخه های هوشمندی!

سال ۱۴۰۵ حداقل باید ۳۰۰ هکتار کشت داشته باشیم تا بتوانیم پاسخگوی نیاز بازار در دنیا باشیم!

(بیشتر…)

ادامه خواندن کسب و کار پر سود از طریق پرورش و صادرات بید قرمز