کسب و کار پرورش گل و گیاه در خانه

 ایده پرورش گل و گیاه در خانه

جواد 33 سالشه و تا 9 ماه پیش سر میدون وایمیستاده و کارگری میکرده.

خودش میگه شاید چند روزی هم پشت سر هم بیکار بودم و سر کار نمیرفتم.

(بیشتر…)

ادامه خواندن کسب و کار پرورش گل و گیاه در خانه