ایده راه اندازی کافه گلخانه
ایده راه اندازی کافه گلخانه

ایده راه اندازی کافه گلخانه

ایده راه اندازی کافه گلخانه

کار با گل  پر از حس تازگی است مخصوصا این که توی آب و هوای گرم هم زندکی کنید!

کارآفرین این بخش زهرا و مهدیه دو خواهر اهوازی هستند که ایده راه اندازی کافه گلخانه را عملی کرده اند!

(بیشتر…)

ادامه خواندن ایده راه اندازی کافه گلخانه