کارآفرینی با راه اندازی کارخانه تولید ماکارانی
کارآفرینی با راه اندازی کارخانه تولید ماکارانی

کارآفرینی با راه اندازی کارخانه تولید ماکارانی

همه چیز در قدم اول ساده شروع شد! 7 نفر در کنار هم در کنار آقای شیرزادی یه کارگاه کوچک تولید ماکارانی احداث میکنند.

کارگاه کوچک تولید ماکارانی آقای شیرزادی پس از ده سال به یکی از کارخانه های بزرک تولید ماکارانی در کشور تبدیل شده است!

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با راه اندازی کارخانه تولید ماکارانی