کارآفرینی با راه اندازی کارگاه تولید تیشرت
عامری تولید کننده تیشرت مردانه

کارآفرینی با راه اندازی کارگاه تولید تیشرت

کارآفرینی با راه اندازی کارگاه تولید تیشرت! خانم عامری از کارآفرینان هرمزگانی است که با دریافت تسهیلات مشاغل خانگی و راه اندازی یک کارگاه کوچک برای 2 نفر از فرزندان…

ادامه خواندن کارآفرینی با راه اندازی کارگاه تولید تیشرت