کارآفرینی با تولید کاروان مسافرتی
کارآفرینی با تولید کاروان مسافرتی

کارآفرینی با تولید کاروان مسافرتی

پیشترها در چندین پست درمورد کسب و کارهای سیار صحبت کردیم.

کسب و کارهای سیاری که بیشتر وابسته به مواد غذایی و اغذیه فروشی سیار بودند.

یکی از این کسب و کارهای که در تهران کسب و کارش سکه شده بود نانوایی سیار بود.

اما امروز به سراغ کارآفرینی می رویم که کاروان های مسافرتی تولید می کند.

با ما همراه باشید!

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با تولید کاروان مسافرتی