الیاف جوت (jute) و کاربردهای آن

الیاف جوت بعد از پنبه بیشترین تولید الیاف سلولوزی در جهان را داراست.

جوت چیست؟

جوت در چه مناطقی کشت و فرآوری می شود؟

کاربردهای  الیاف جوت کدامند؟

مزایا و محاسن جوت کدامند؟

و پاسخ به بسیاری از سوالات در ادامه این مطلب یافت می شود

(بیشتر…)

ادامه خواندنالیاف جوت (jute) و کاربردهای آن