کارآفرینی با تولید گان های بیمارستانی
سارا حسنی کارآفرین در حوزه تولید گان های بیمارستانی

کارآفرینی با تولید گان های بیمارستانی

کارآفرینی با تولید گان های بیمارستانی اینجا تنها واحد تولید البسه بیمارستانی استان سمنان است که به همت یک بانوی کارآفرین در روستای جزن دامغان راه اندازی شده است. بیشتر…

ادامه خواندن کارآفرینی با تولید گان های بیمارستانی