کارآفرینی با تولید دمنوش های گیاهی
کارآفرینی با تولید و فرآوری دمنوش های گیاهی

کارآفرینی با تولید دمنوش های گیاهی

کارآفرینی با تولید دمنوش های گیاهی

زهرا کاوه، کارآفرین در زمینه تولید و فرآوری دمنوش های گیاهی است.

امروز با مجموعه کارآفرینی خانم کاوه همراه شدیم تا با این کسب و کار بیشتر آشنا شویم!

با ما همراه باشید!

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با تولید دمنوش های گیاهی