کارآفرینی به نام احد عظیم زاده
کارآفرینی به نام احد عظیم زاده

کارآفرینی به نام احد عظیم زاده

کارآفرینی به نام احد عظیم زاده

سرزمین نخبگان

نویسنده و کارگردان: فاطمه سادات محمد پور

شرایط سخت همچون کوهی سوزان سرشت خام انسان را همچون فولاد آبدیده می کند.

قهرمان این قسمت با ثروت افسانه ای خود شاهد زنده ایست بر این مدعا.

شخص خودساخته ای که نه با پشتوانه ثروتی باد آورده بلکه با سعی و تلاش و اندکی امید توانسته به رویاهایش جامه عمل بپوشاند.

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی به نام احد عظیم زاده