کارآفرینی برادران معلول با پرورش گل در خانه
کارآفرینی برادران معلول با پرورش گل در خانه

کارآفرینی برادران معلول با پرورش گل در خانه

کارآفرینی برادران معلول با پرورش گل در خانه!

گل های زیبا حاصل کار دو معلول کارآفرین کوچک در شهرستان ملارد است.

نوجوانانی که هر چند پای رفتن ندارند اما دست به زانوی غیرت گذاشته اند و حالا نان آور خوانواده اند!

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی برادران معلول با پرورش گل در خانه