کارآفرینی با هنر صنعتی کاملا بومی
کلبه هنر خانم درویشی کارآفرین در حوزه صنایع دستی

کارآفرینی با هنر صنعتی کاملا بومی

کارآفرینی با هنر صنعتی کاملا بومی! امروز با هنر صنعتی کاملا بومی آشنا می شویم. اینجا کلبه ی هنر خانم درویشی در هر روستای جابر انصار است! بیشتر بخوانید: ایده…

ادامه خواندن کارآفرینی با هنر صنعتی کاملا بومی