کارآفرینی با فراوری کنجد
کارآفرینی با فراوری کنجد

کارآفرینی با فراوری کنجد

کارآفرینی با فراوری کنجد!

امروز به سراغ کارخانه ای در شهر برجرد رفتیم که با همت کارآفرینی پر تلاش راه اندازی شده است!

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با فراوری کنجد