کارآفرینی با فراوری میوه ها
کارآفرینی با فراوری میوه ها

کارآفرینی با فراوری میوه ها

کارآفرینی با فراوری میوه ها!

همان اوایل ازدواج تصمیم گرفتند از شهر دل بکنند!

در شیراز زندگی می کدرند اما تصمیم گرفتند به روستای ترکان، روستای اجدادی خود، بروند.

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با فراوری میوه ها