کارآفرینی با راه اندازی گلخانه پرورش درخت لیمو ترش
کارآفرینی با راه اندازی گلخانه پروش درخت لیمو ترش

کارآفرینی با راه اندازی گلخانه پرورش درخت لیمو ترش

کارآفرینی با راه اندازی گلخانه پرورش درخت لیمو ترش

در این پست با جوانی همراه می شویم که با راه اندازی گلخانه پرورش درخت لیمو ترش برای خودش و چند جوان دیگر کسب و کار پر سودی راه اندازی کرده است….

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با راه اندازی گلخانه پرورش درخت لیمو ترش
کارآفرینی با راه اندازی گلخانه پرورش گوجه فرنگی
کارآفرینی با راه اندازی گلخانه پرورش گوجه

کارآفرینی با راه اندازی گلخانه پرورش گوجه فرنگی

با پیمودن ۱۱۲ کیلومتر از گرگان به روستای محمد آباد شهرستان گالیکش رسیدیم

با جوانی آشنا شدیم که نگاه متفاوتی به این منطقه داشت.

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با راه اندازی گلخانه پرورش گوجه فرنگی