کارآفرینی با راه اندازی گلخانه کشت گل به روش هیدروپونیک
کارآفرین با راه اندازی گل خانه کشت هیدروپونیک گل رز

کارآفرینی با راه اندازی گلخانه کشت گل به روش هیدروپونیک

کارآفرینی با راه اندازی گلخانه کشت گل به روش هیدروپونیک

به سراغ یکی از کارآفرینان پل دختری رفتیم که بعد از گرفتن مدرک دکتری بوییدن گل ها را به کار دولتی ترجیح داده است.

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با راه اندازی گلخانه کشت گل به روش هیدروپونیک