کارآفرینی با راه اندازی گلخانه پرورش گوجه فرنگی
کارآفرینی با راه اندازی گلخانه پرورش گوجه

کارآفرینی با راه اندازی گلخانه پرورش گوجه فرنگی

با پیمودن ۱۱۲ کیلومتر از گرگان به روستای محمد آباد شهرستان گالیکش رسیدیم

با جوانی آشنا شدیم که نگاه متفاوتی به این منطقه داشت.

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با راه اندازی گلخانه پرورش گوجه فرنگی