کارآفرینی با راه اندازی کارگاه پاک کردن سبزی

کارآفرینی با راه اندازی کارگاه پاک کردن سبزی

از صبح تا شب سروکارشان با سبزی است.

از پاک کردن سبزی، شستشو و بسته بندی در این کارگاه انجام می شود.

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با راه اندازی کارگاه پاک کردن سبزی