کارآفرینی با راه اندازی کارگاه میناکاری
میناکاری بر روی سفال

کارآفرینی با راه اندازی کارگاه میناکاری

کارآفرینی با راه اندازی کارگاه میناکاری هنر آتش و خاک

میناکاری با ارزشترین هنر اصیل ایرانی است که به تازگی در استان خوزستان نیز رونق پیدا کرده است.

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با راه اندازی کارگاه میناکاری