کارآفرینی با راه اندازی کارگاه مجسمه سازی
کارآفرینی با راه اندازی کارگاه مجسمه سازی

کارآفرینی با راه اندازی کارگاه مجسمه سازی

کارآفرینی با راه اندازی کارگاه مجسمه سازی!

امروز به سراغ بانوی کارآفرینی رفته ایم که با با وام خوداشتغالی که از کمیته امداد دریافت کرده توانسته کارگاه مجسمه سازی راه اندازی کند و برای 6 نفر هم شغلی ایجاد کند.

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با راه اندازی کارگاه مجسمه سازی