کارآفرینی با راه اندازی آموزشگاه گوهر تراشی
کارآفرینی با راه اندازی آموزشگاه تراش سنگ های زینتی

کارآفرینی با راه اندازی آموزشگاه گوهر تراشی

گوهر تراشی هنر تراش سنگ های معدنی و تبدیل آن ها به زیور آلاته که حالا آقای علیمرادی این هنر را آموزش میده!

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با راه اندازی آموزشگاه گوهر تراشی