کارآفرینی با تولید گل های شاخه بریده به روش هیدروپونیک
کارآفرینی با تولید گل شاخه بریده

کارآفرینی با تولید گل های شاخه بریده به روش هیدروپونیک

هر رو برداشت گل دارند!

روزانه هر نفر شاغل در گلخانه ۲۵۰ الی ۳۰۰ شاخه گل می چینید و آماده ارسال به بازار می کند.

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با تولید گل های شاخه بریده به روش هیدروپونیک