کارآفرینی با تولید پوشش های عایق استخرها
کارآفرینی با تولید پوشش های عایق پلیمری

کارآفرینی با تولید پوشش های عایق استخرها

کارآفرینی با تولید پوشش های عایق استخرها!

جنس پوشش یا عایق مخصوص کشاورزی وعلت  مقاومت بالای آن تا بیش از 80 سال؟!!

این سوالی بود که با صحبت های آقای خسروانی بیشتر پیگیر جوابی برای آن شدم!

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با تولید پوشش های عایق استخرها