کارآفرینی با تولید مواد ضدعفونی
کارآفرینی با تولید مواد ضد عفونی

کارآفرینی با تولید مواد ضدعفونی

کارآفرینی با تولید مواد ضدعفونی!

آقای علی حسن آبادی کارآفرین خوش ذوق کرمانی برای مقابله با کرونا ویروس در کوتاهترین زمان این روزها واحد تولیدی خود را راه اندازی کرده است.

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با تولید مواد ضدعفونی