کارآفرینی با تولید لوازم گازسوز آشپزخانه
کارآفرینی با تولید لوازم گازسوز آشپزخانه

کارآفرینی با تولید لوازم گازسوز آشپزخانه

کارآفرینی با تولید لوازم گازسوز آشپزخانه!

بانوی کارآفرین در ایوانکی گرمسار، با تولید لوازم گازسوز آشپزخانه، برای کشور سالانه 500 هزار دلار ارزآوری ایجاد کرده است.

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با تولید لوازم گازسوز آشپزخانه