کارآفرینی با تولید دست دوزهای چرمی
تولید و صادرات دست دوزهای چرمی در همدان

کارآفرینی با تولید دست دوزهای چرمی

کارآفرینی با تولید دست دوزهای چرمی

امروز به سراغ یکی از کارآفرین های همدانی رفته ایم که پس از فارق التحصیلی به این نتیجه می رسد که باید روی پای خود بایستد و کسب و کار خود را راه اندازی کند.

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با تولید دست دوزهای چرمی