کارآفرینی با تولید انواع ترشی
کارآفرینی با تولید انواع ترشی

کارآفرینی با تولید انواع ترشی

کارآفرینی با تولید انواع ترشی! تمام خوراک واحد تولیدی را از مزارع شهرستان دره شهر تهیه می کند. بانوی کارآفرین دره شهری در سال رونق تولید توانسته یک واحد تولید…

ادامه خواندن کارآفرینی با تولید انواع ترشی