کارآفرینی با تولید آجر
روشنی مدیر فروش کارگاه تولید آجر

کارآفرینی با تولید آجر

کارآفرینی با تولید آجر!

در غربی ترین نقطه از خاک کشورمان در جایی نزدیک به مرز ایران و عراق صدای تولید به گوش می رسد.

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با تولید آجر