کارآفرینی با اجرای ایده ای کوچک!
کسب و کار پر رونق تولید بلوک های بتنی

کارآفرینی با اجرای ایده ای کوچک!

کارآفرینی با اجرای ایده ای کوچک!

از ایده ای کوچک به سرمایه ای بزرگ رسید است!

آقای رسولی اهل شهر چشمه بخش هندمینی است.

او توانسته از ایده ای کوچک به ثروت برسد و علاوه برا آن برای جوانان منطقه نیز اشتغالزایی کند.

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی با اجرای ایده ای کوچک!