کارآفرینی بانوی 70 ساله در حوزه آبزی پروری
کارآفرینی بانوی 70 ساله در حوزه آبزی پروری

کارآفرینی بانوی 70 ساله در حوزه آبزی پروری

کارآفرینی بانوی 70 ساله در حوزه آبزی پروری!

وقتی کار و تلاش سن و سال نمی شناسد!

بانوی 70 ساله ای که تصمیم می گیرد تولیدی داشته باشد….

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی بانوی 70 ساله در حوزه آبزی پروری