کارآفرینی بانوی یزدی با تولید گل های زینتی در خانه
کارآفرینی بانوی یزدی با تولید گل های زینتی در خانه

کارآفرینی بانوی یزدی با تولید گل های زینتی در خانه

تولید گل های زینتی در خانه

کارآفرین نمونه این بخش از بچگی عاشق گل و گیاه بود!

همیشه گل و گیاه هان زینتی در خانه داشتند و از آن ها نگهداری می کرد.

(بیشتر…)

ادامه خواندن کارآفرینی بانوی یزدی با تولید گل های زینتی در خانه